Barco-Experience-Center

Visualisatie Situational Awareness

Situational Awareness Summit, 28 september 2023 te Kortrijk, België.

Waarom een event met als thema Situational Awareness?

Onder Situational Awareness verstaan we het vermogen om de omgeving te observeren en te begrijpen wat er om je heen gebeurt in relatie tot hoe de tijd verstrijkt. Om op veranderingen te kunnen reageren en dan in te staat zijn om nauwkeurig toekomstige gebeurtenissen te voorspellen om ongewenste resultaten te voorkomen.
Het houdt in dat je je bewust bent van mogelijke gevaren, risico’s en kansen en het vereist opmerkzaamheid, focus en aandacht voor details.
Situational Awareness is een essentieel onderdeel voor effectieve en efficiënte incidentbestrijding.
Er zijn diverse elementen, die bijdragen aan een goed beeld van de situatie. Maar wat interessant lijkt, is niet altijd belangrijk.
Big Data is er in overvloed en geeft een massa aan informatie, maar is slechts waardevol als deze dan wordt omgezet naar Smart Data, afhankelijk van waar deze informatie voor wordt ingezet.
Een te veel aan informatie, draagt niet bij, vormt zelfs een barrière om een juist beeld te krijgen waarop geacteerd moet en kan worden.
In het hulpverleningsdomein worden steeds meer digitale hulpmiddelen ingezet met het doel, om met deze middelen de hulpverleners van betere en bruikbaardere informatie te voorzien om zo de kwaliteit en effectiviteit van de hulpverlening te vergroten.
Dan moet het wel zo zijn dat deze middelen aansluiten bij hoe de mensen in dit proces waarnemen, begrijpen en beslissingen nemen.
Het is dus van essentieel belang, dat de presentatie van de voor het moment noodzakelijke informatie, op een begrijpvolle wijze wordt gepresenteerd.
Per doelgroep kan dat ook sterk verschillen. Een operator in de meldkamer heeft een andere beeld (operational picture) nodig om beslissingen te kunnen nemen, dan de hulpverlener in het veld, maar ook heeft de functionaris die een overall beeld moet hebben van de situatie weer andere behoeftes.
Uiteindelijk moet het totaal beeld (COP = Common Operational Picture) voor alle disciplines gebaseerd zijn op één en dezelfde informatiestroom.
Daar mogen geen interpretatieverschillen door ontstaan.
De wijze waarop de informatie dus gepresenteerd wordt is van essentieel belang en maakt het verschil.
Technologie maakt heel veel mogelijk, maar aan de inrichting ervan dienen hoge eisen te worden gesteld. De dialoog met de verschillende disciplines in de diverse domeinen is derhalve van onschatbare waarde.
Tijdens deze summit nemen drie invloedrijke sprekers ons mee in hun visie op Situational Awareness en specifiek gericht op het marktsegment “Industrie”.
We houden dit tegen het licht van de wijze van presentatie, het optimaliseren van de werkplekomgeving en het visualiseren van de situatie met de nadruk op de meldkameromgeving.
De doelgroep is safety en security functionarissen, hoofden meldkamers / control rooms, teamleiders operators.
Dit event wordt gefaciliteerd door Barco en CREON en vindt plaats in Kortrijk.
Voor verdere informatie en het tonen van uw interesse om deel te nemen kunt u contact u zich aanmelden via deze link.

Tags: No tags

LEAVE A COMMENT