40 branchegenoten op één beursvloer met Meldkamerplein

40 branchegenoten op één beursvloer met Meldkamerplein

Meldkamerplein vormt met een groot aantal leveranciers en organisaties één platform voor een diversiteit aan meldkameroplossingen tijdens de eRIC2024 op 24 en 25 april.
Daar waar twee jaar terug 28 bedrijven zich aansloten bij dit initiatief, is de interesse alleen maar groter geworden.
En dit speelt zich allemaal af op vliegveld Twenthe, waar deze vakbeurs helemaal in het teken staat van Rampenbestrijding, Incidentmanagement en Crisisbeheer.

Ik ben door Stichting Meldkamerplein i.o. gevraagd om de organisatie op mij te nemen en deze opdracht heb ik met beide handen en met plezier aangepakt.
Meldkamerplein vormt met acht marktpartijen één kennisplatform voor de meest uitgebreide vorm van meldkameroplossingen.
Tevens zorgen samenwerkingen met een groot aantal leveranciers en organisaties binnen dit domein en de daaraan gerelateerde thema’s, voor het optimaal kunnen verrijken van kennis over alle ontwikkelingen in deze markt.

De acht initiatiefnemers voor dit kennisplatform zijn:
○ Bosch Energy and Building Solutions – innovatieve merkonafhankelijke Systeem Integrator in het domein safety, security en building automation
○ Creon BV – ontwikkelaar en leverancier van hoogwaardig meubilair voor meldkamerinrichtingen
○ EAL BV – ontwikkelaar en leverancier van voice-logging-, Tetra/ARBI-bediensystemen, mobiele data en GPS-oriëntatiesystemen
○ INTER BV – integrator op het gebied van video, datatransmissie, opslag en visualisatie
○ Marien van Wijngaarden – management en bouw- en installatietechnisch advies
○ Ordina – ICT Dienstverlener in de publieke, financiële en industriële sectoren
○ TriOpSys – ontwerp, realisatie en beheer van ICT-platforms met betrekking tot mission-critical-meldkamers
○ VHP Human Performance – consultancy met betrekking tot samenspel mensen, werk, organisatie en techniek

Met dit kennisplatform staat Meldkamerplein dan ook voor:
– Bundeling van kennis en ervaring
– Waardecreatie door succesvolle samenwerking
– Versterking van innovaties voor meldkameroplossingen
– Toegang tot een breed en waardevol netwerk in het meldkamerdomein

Met veel aandacht voor een juiste verticale aansluiting van verschillende deelnemers in het meldkamerdomein, pakt het Meldkamerplein daarmee flink uit op de eRIC 2024.
Met dit initiatief richten wij met ruim 40 branchegenoten een heus meldkamerplaza in van ca. 1000m² waar ruim aandacht geschonken wordt aan alle facetten die gepaard gaan met de diverse meldkameroplossingen.
Er worden zowel standalone als geïntegreerde oplossingen getoond, die een grote bijdrage leveren aan het efficiënt opereren vanuit meldkamers. Tevens is er ruim aandacht voor aan de meldkamer ondersteunende diensten en applicaties.
Ook worden op het centrale plein op deze plaza d.m.v. diverse demo’s getoond hoe verschillende disciplines, met ieder hun eigen meldkamerapplicatie, met elkaar samenwerken. Er vindt interactie plaats met de spectaculaire demo’s op het buitentterrein, waar wordt samengewerkt met de diverse hulpverleningsdiensten en onderdelen van de Nationale Politie.

Oplossingen voor verschillende meldkamerdomeinen

De deelnemers op het meldkamerplein voorzien in oplossingen voor een grote verscheidenheid aan meldkamervraagstukken, zoals onder meer voor de industrie, openbare veiligheid, infrastructuur, alsmede een geïntegreerde aanpak met betrekking tot keteninformatie (netcentrisch werken) en informatie-gestuurd optreden. Merkonafhankelijk, gericht op de integratie van data in al haar verscheidenheid en van processen in maakbare state-of-the-art technische oplossingen en m.b.t. huisvesting (met zorg voor het vastgoed).

Een eigen sprekerscorner op het meldkamerplein

Daarnaast biedt het Meldkamerplein op haar sprekerscorner gedurende de twee vakbeursdagen een tiental waardevolle presentaties aan over verschillende actuele thema’s.
Zo wordt onder meer aandacht besteedt aan risico-inventarisatie en –beheersing, informatie- gestuurd optreden, data-gedreven en optimale planning van middelen, toepassingen met Artificiële Intelligentie, GIS toepassingen en met programma’s zoals KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk.
De eerste ronde presentaties wordt geopend door Richard van Hooijdonk die een beeld schets van de trends en ontwikkelingen in de toekomst in het meldkamerdomein. Daarna neemt Pieter Cobelens het stokje over en stelt in zijn presentatie aan de orde in hoeverre wij ingericht zijn op een echte crisis.
Meldkamerplein is te vinden in de EXPO hal, standnummer E300 en uiteraard ben ook ik daar te vinden en zie uit naar de komst van de vele bezoekers op 24 en 25 april.

LEAVE A COMMENT