expoRIC 2022_photo_nieuws-min

Grootste en meest uitgebreide veiligheidsbeurs, de expoRIC 2022

Op 18 en 19 mei 2022 vindt de derde editie van de expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement en Crisisbeheersing (eRIC) plaats op Vliegveld Twenthe in Enschede. Twee dagen lang is dit hét verbindingsplatform voor veiligheidsprofessionals, kennisinstituten en (toe)leveranciers van state of the art producten en diensten over de hele breedte van het veiligheidsdomein. Voor het tot stand brengen van deze expo heb ik mij ingezet om een aantal zaken voor deze expo te kunnen realiseren. In het bijzonder heb ik mij gericht op alle activiteiten op en rond het meldkamerplein, het domein waar ik al meer dan 4 decennia ervaring en expertise in heb opgebouwd.

Op het meldkamerplein komen ca. 25 toonaangevende leveranciers bij elkaar om de bezoekers van de expoRIC te informeren over een grote diversiteit aan producten en diensten die in de markt beschikbaar zijn. Producten en diensten die het mogelijk maken om op een efficiënte en effectieve manier de operators te ondersteunen in hun werk.

Kloppend hart in dit meldkamerplein is een drietal meldkameropstellingen ieder gerelateerd aan een specifieke toepassing, waaronder een industrie-opstelling, een 112 omgeving en een opstelling zoals toegepast voor de openbare infrastructuur. Deze demo is gerealiseerd door de acht kernpartners van het kennisplatform. Daarin worden geïntegreerde functionaliteiten en informatiestromen getoond, waardoor dit een voorbeeld is van netcentrisch werken in verschillende meldkameromgevingen. Oplossingen die met de techniek van nu al mogelijk zijn en beschikbaar in de markt.

De meldkamersector moet in mijn ogen continu visie ontwikkelen en tonen op het verbeteren van haar processen, met als einddoel een effectiever incidentmanagement en crisisbeheersing. Maar dan moeten de verantwoordelijken in de sector wel weten welke technische functionaliteiten hen daarbij kunnen helpen. Dat is ook de reden dat ik een tiental invloedrijke sprekers bereid heb gevonden om in de speciaal daarvoor ingerichte sprekerscorner op dit meldkamerplein actuele thema’s aan de orde te stellen. Thema’s die een belangrijke invloed hebben op de operationele activiteiten van de operators, of aanleiding zijn om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor deze meldkameromgeving. Meldkamers zijn de spin in het web bij rampenbestrijding, incidentafhandeling en crisisbeheersing. En zoals Paul Kooistra van Ordina, één van de kernleden van het kennisplatvorm het verwoord: “Ons doel is hen te helpen die regiefunctie te versterken. Hoe kun je bij een incident dat inzet vraagt van meerdere disciplines maximaal profiteren van elkaars informatie door gebruik van technologie? Hoe haal je informatie uit alternatieve bronnen binnen om een goed en actueel beeld van de situatie te krijgen? En wat is dan de beste manier om die informatie te visualiseren?”

De acht kernpartners van het kennisplatform “Meldkamerplein” zijn zowel bouwers, system-integrators en ontwikkelaars van hard- en software voor meld-, regel- en controlekamers van overheidsdiensten en het bedrijfsleven. Dit kennisplatform wordt in de basis gevormd door Bosch Energy and Building Solutions, Creon, EAL, Inter Forward Solutions, Marien van Wijngaarden, Ordina, TriOpSys en VHP Human Performance. Bij het tot stand brengen van deze samenstelling heb ik een belangrijke bijdrage kunnen leveren en tot op de dag van vandaag zet ik mij in hoge mate in om mee te blijven denken in de verdere ontwikkeling van zowel dit platform als de thema’s die volop aandacht verdienen en ook krijgen. Daarmee dragen we met alle partners en daarbij aangesloten leveranciers en dienstverleners bij aan het veiliger maken van onze samenleving. En daar zet ik mij graag voor in.

LEAVE A COMMENT