expoRIC 2022_photo_nieuws-min

Grootste en meest uitgebreide veiligheidsbeurs, de expoRIC 2022

Op 18 en 19 mei 2022 vindt de derde editie van de expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement en
Crisisbeheersing (eRIC) plaats op Vliegveld Twenthe in Enschede. Twee dagen lang is dit hét
verbindingsplatform voor veiligheidsprofessionals, kennisinstituten en (toe)leveranciers van state of
the art producten en diensten over de hele breedte van het veiligheidsdomein.
Voor het tot stand brengen van deze expo heb ik mij ingezet om een aantal zaken voor deze expo te
kunnen realiseren. In het bijzonder heb ik mij gericht op alle activiteiten op en rond het
meldkamerplein, het domein waar ik al meer dan 4 decennia ervaring en expertise in heb
opgebouwd.
Op het meldkamerplein komen ca. 25 toonaangevende leveranciers bij elkaar om de bezoekers van
de expoRIC te informeren over een grote diversiteit aan producten en diensten die in de markt
beschikbaar zijn. Producten en diensten die het mogelijk maken om op een efficiënte en effectieve
manier de operators te ondersteunen in hun werk.
Kloppend hart in dit meldkamerplein is een drietal meldkameropstellingen ieder gerelateerd aan een
specifieke toepassing, waaronder een industrie-opstelling, een 112 omgeving en een opstelling zoals
toegepast voor de openbare infrastructuur. Deze demo is gerealiseerd door de acht kernpartners van
het kennisplatform. Daarin worden geïntegreerde functionaliteiten en informatiestromen getoond,
waardoor dit een voorbeeld is van netcentrisch werken in verschillende meldkameromgevingen.
Oplossingen die met de techniek van nu al mogelijk zijn en beschikbaar in de markt.
De meldkamersector moet in mijn ogen continu visie ontwikkelen en tonen op het verbeteren van
haar processen, met als einddoel een effectiever incidentmanagement en crisisbeheersing. Maar dan
moeten de verantwoordelijken in de sector wel weten welke technische functionaliteiten hen daarbij
kunnen helpen. Dat is ook de reden dat ik een tiental invloedrijke sprekers bereid heb gevonden om
in de speciaal daarvoor ingerichte sprekerscorner op dit meldkamerplein actuele thema’s aan de
orde te stellen. Thema’s die een belangrijke invloed hebben op de operationele activiteiten van de
operators, of aanleiding zijn om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor deze
meldkameromgeving.
Meldkamers zijn de spin in het web bij rampenbestrijding, incidentafhandeling en crisisbeheersing.
En zoals Paul Kooistra van Ordina, één van de kernleden van het kennisplatvorm het verwoord: “Ons
doel is hen te helpen die regiefunctie te versterken. Hoe kun je bij een incident dat inzet vraagt van
meerdere disciplines maximaal profiteren van elkaars informatie door gebruik van technologie? Hoe
haal je informatie uit alternatieve bronnen binnen om een goed en actueel beeld van de situatie te
krijgen? En wat is dan de beste manier om die informatie te visualiseren?”
De acht kernpartners van het kennisplatform “Meldkamerplein” zijn zowel bouwers, system-
integrators en ontwikkelaars van hard- en software voor meld-, regel- en controlekamers van
overheidsdiensten en het bedrijfsleven. Dit kennisplatform wordt in de basis gevormd door Bosch
Energy and Building Solutions, Creon, EAL, Inter Forward Solutions, Marien van Wijngaarden, Ordina,
TriOpSys en VHP Human Performance. Bij het tot stand brengen van deze samenstelling heb ik een
belangrijke bijdrage kunnen leveren en tot op de dag van vandaag zet ik mij in hoge mate in om mee
te blijven denken in de verdere ontwikkeling van zowel dit platform als de thema’s die volop
aandacht verdienen en ook krijgen. Daarmee dragen we met alle partners en daarbij aangesloten
leveranciers en dienstverleners bij aan het veiliger maken van onze samenleving. En daar zet ik mij
graag voor in.