40 branchegenoten op één beursvloer met Meldkamerplein

40 branchegenoten op één beursvloer met Meldkamerplein

Meldkamerplein vormt met een groot aantal leveranciers en organisaties één platform voor een diversiteit aan meldkameroplossingen tijdens de eRIC2024 op 24 en 25 april.
Daar waar twee jaar terug 28 bedrijven zich aansloten bij dit initiatief, is de interesse alleen maar groter geworden.
En dit speelt zich allemaal af op vliegveld Twenthe, waar deze vakbeurs helemaal in het teken staat van Rampenbestrijding, Incidentmanagement en Crisisbeheer.

Ik ben door Stichting Meldkamerplein i.o. gevraagd om de organisatie op mij te nemen en deze opdracht heb ik met beide handen en met plezier aangepakt.
Meldkamerplein vormt met acht marktpartijen één kennisplatform voor de meest uitgebreide vorm van meldkameroplossingen.
Tevens zorgen samenwerkingen met een groot aantal leveranciers en organisaties binnen dit domein en de daaraan gerelateerde thema’s, voor het optimaal kunnen verrijken van kennis over alle ontwikkelingen in deze markt.

De acht initiatiefnemers voor dit kennisplatform zijn:
○ Bosch Energy and Building Solutions – innovatieve merkonafhankelijke Systeem Integrator in het domein safety, security en building automation
○ Creon BV – ontwikkelaar en leverancier van hoogwaardig meubilair voor meldkamerinrichtingen
○ EAL BV – ontwikkelaar en leverancier van voice-logging-, Tetra/ARBI-bediensystemen, mobiele data en GPS-oriëntatiesystemen
○ INTER BV – integrator op het gebied van video, datatransmissie, opslag en visualisatie
○ Marien van Wijngaarden – management en bouw- en installatietechnisch advies
○ Ordina – ICT Dienstverlener in de publieke, financiële en industriële sectoren
○ TriOpSys – ontwerp, realisatie en beheer van ICT-platforms met betrekking tot mission-critical-meldkamers
○ VHP Human Performance – consultancy met betrekking tot samenspel mensen, werk, organisatie en techniek

Met dit kennisplatform staat Meldkamerplein dan ook voor:
– Bundeling van kennis en ervaring
– Waardecreatie door succesvolle samenwerking
– Versterking van innovaties voor meldkameroplossingen
– Toegang tot een breed en waardevol netwerk in het meldkamerdomein

Met veel aandacht voor een juiste verticale aansluiting van verschillende deelnemers in het meldkamerdomein, pakt het Meldkamerplein daarmee flink uit op de eRIC 2024.
Met dit initiatief richten wij met ruim 40 branchegenoten een heus meldkamerplaza in van ca. 1000m² waar ruim aandacht geschonken wordt aan alle facetten die gepaard gaan met de diverse meldkameroplossingen.
Er worden zowel standalone als geïntegreerde oplossingen getoond, die een grote bijdrage leveren aan het efficiënt opereren vanuit meldkamers. Tevens is er ruim aandacht voor aan de meldkamer ondersteunende diensten en applicaties.
Ook worden op het centrale plein op deze plaza d.m.v. diverse demo’s getoond hoe verschillende disciplines, met ieder hun eigen meldkamerapplicatie, met elkaar samenwerken. Er vindt interactie plaats met de spectaculaire demo’s op het buitentterrein, waar wordt samengewerkt met de diverse hulpverleningsdiensten en onderdelen van de Nationale Politie.

Oplossingen voor verschillende meldkamerdomeinen

De deelnemers op het meldkamerplein voorzien in oplossingen voor een grote verscheidenheid aan meldkamervraagstukken, zoals onder meer voor de industrie, openbare veiligheid, infrastructuur, alsmede een geïntegreerde aanpak met betrekking tot keteninformatie (netcentrisch werken) en informatie-gestuurd optreden. Merkonafhankelijk, gericht op de integratie van data in al haar verscheidenheid en van processen in maakbare state-of-the-art technische oplossingen en m.b.t. huisvesting (met zorg voor het vastgoed).

Een eigen sprekerscorner op het meldkamerplein

Daarnaast biedt het Meldkamerplein op haar sprekerscorner gedurende de twee vakbeursdagen een tiental waardevolle presentaties aan over verschillende actuele thema’s.
Zo wordt onder meer aandacht besteedt aan risico-inventarisatie en –beheersing, informatie- gestuurd optreden, data-gedreven en optimale planning van middelen, toepassingen met Artificiële Intelligentie, GIS toepassingen en met programma’s zoals KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk.
De eerste ronde presentaties wordt geopend door Richard van Hooijdonk die een beeld schets van de trends en ontwikkelingen in de toekomst in het meldkamerdomein. Daarna neemt Pieter Cobelens het stokje over en stelt in zijn presentatie aan de orde in hoeverre wij ingericht zijn op een echte crisis.
Meldkamerplein is te vinden in de EXPO hal, standnummer E300 en uiteraard ben ook ik daar te vinden en zie uit naar de komst van de vele bezoekers op 24 en 25 april.

Videowall-en-TITAN-desk-Experience-Center-INTER-X

Marathon event over meldkameroplossingen

Van 20 tm 29 september vindt het grootste  Control Room Event van de Benelux plaats bij INTER in Duiven. Een meerdaags event met het thema: Security in Control. Een mooi programma vol met workshops en seminars van themasprekers en marktspecialisten op het gebied van controle- en meldkamertechnologie.

De dagen zijn verdeeld naar de verschillende domeinen om maximaal invulling te geven aan de verschillende doelgroepen. Deze zijn als volgt ingedeeld en bezoek aan dit event is alle dagen geheel gratis.

  • Dag 1 op 20 september is bestemd voor de Duitse markt en de presentaties zijn dan ook Duitstalig.
  • Dag 2 op 21 september gaat in op het domein Openbare Orde en Veiligheid
  • Dag 3 op 22 september gaat in op het domein Industrie en Utiliteit
  • Dag 4 op 27 september gaat in op het domein Mobiliteit
  • Dag 5 op 28 september gaat in op de Medische sector
  • Dag 6 op 29 september is een algemeen programma

Met dit programma zal dit ongetwijfeld een grote aantrekkingskracht hebben op met name marktspecialisten, operators en control room beheerders.

Ik ben dan ook bijzonder vereerd dat ik voor een deel van de programmering ben gevraagd mee te denken en een bijdrage te leveren. Zo is een mooi palet aan sprekers bereid gevonden om hun visie op de marktontwikkelingen te delen met de bezoekers aan dit event.
En dit, in combinatie met de vele workshops, maakt het geheel tot een interessante interactieve aangelegenheid.

Ik kan dan ook niet anders dan dit initiatief van INTER van harte aan te bevelen en te ondersteunen.

Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op de website: https://controlroomevent.nl/ Wellicht tot ziens op één of meerdere van deze dagen in september tijdens het Control Room Event 2022 bij INTER.

expoRIC 2022_photo_nieuws-min

Grootste en meest uitgebreide veiligheidsbeurs, de expoRIC 2022

Op 18 en 19 mei 2022 vindt de derde editie van de expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement en Crisisbeheersing (eRIC) plaats op Vliegveld Twenthe in Enschede. Twee dagen lang is dit hét verbindingsplatform voor veiligheidsprofessionals, kennisinstituten en (toe)leveranciers van state of the art producten en diensten over de hele breedte van het veiligheidsdomein. Voor het tot stand brengen van deze expo heb ik mij ingezet om een aantal zaken voor deze expo te kunnen realiseren. In het bijzonder heb ik mij gericht op alle activiteiten op en rond het meldkamerplein, het domein waar ik al meer dan 4 decennia ervaring en expertise in heb opgebouwd.

Op het meldkamerplein komen ca. 25 toonaangevende leveranciers bij elkaar om de bezoekers van de expoRIC te informeren over een grote diversiteit aan producten en diensten die in de markt beschikbaar zijn. Producten en diensten die het mogelijk maken om op een efficiënte en effectieve manier de operators te ondersteunen in hun werk.

Kloppend hart in dit meldkamerplein is een drietal meldkameropstellingen ieder gerelateerd aan een specifieke toepassing, waaronder een industrie-opstelling, een 112 omgeving en een opstelling zoals toegepast voor de openbare infrastructuur. Deze demo is gerealiseerd door de acht kernpartners van het kennisplatform. Daarin worden geïntegreerde functionaliteiten en informatiestromen getoond, waardoor dit een voorbeeld is van netcentrisch werken in verschillende meldkameromgevingen. Oplossingen die met de techniek van nu al mogelijk zijn en beschikbaar in de markt.

De meldkamersector moet in mijn ogen continu visie ontwikkelen en tonen op het verbeteren van haar processen, met als einddoel een effectiever incidentmanagement en crisisbeheersing. Maar dan moeten de verantwoordelijken in de sector wel weten welke technische functionaliteiten hen daarbij kunnen helpen. Dat is ook de reden dat ik een tiental invloedrijke sprekers bereid heb gevonden om in de speciaal daarvoor ingerichte sprekerscorner op dit meldkamerplein actuele thema’s aan de orde te stellen. Thema’s die een belangrijke invloed hebben op de operationele activiteiten van de operators, of aanleiding zijn om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor deze meldkameromgeving. Meldkamers zijn de spin in het web bij rampenbestrijding, incidentafhandeling en crisisbeheersing. En zoals Paul Kooistra van Ordina, één van de kernleden van het kennisplatvorm het verwoord: “Ons doel is hen te helpen die regiefunctie te versterken. Hoe kun je bij een incident dat inzet vraagt van meerdere disciplines maximaal profiteren van elkaars informatie door gebruik van technologie? Hoe haal je informatie uit alternatieve bronnen binnen om een goed en actueel beeld van de situatie te krijgen? En wat is dan de beste manier om die informatie te visualiseren?”

De acht kernpartners van het kennisplatform “Meldkamerplein” zijn zowel bouwers, system-integrators en ontwikkelaars van hard- en software voor meld-, regel- en controlekamers van overheidsdiensten en het bedrijfsleven. Dit kennisplatform wordt in de basis gevormd door Bosch Energy and Building Solutions, Creon, EAL, Inter Forward Solutions, Marien van Wijngaarden, Ordina, TriOpSys en VHP Human Performance. Bij het tot stand brengen van deze samenstelling heb ik een belangrijke bijdrage kunnen leveren en tot op de dag van vandaag zet ik mij in hoge mate in om mee te blijven denken in de verdere ontwikkeling van zowel dit platform als de thema’s die volop aandacht verdienen en ook krijgen. Daarmee dragen we met alle partners en daarbij aangesloten leveranciers en dienstverleners bij aan het veiliger maken van onze samenleving. En daar zet ik mij graag voor in.